Serviceaftaler

Hos Celcius Nordic ApS lægger vi stor værdi i, at vores kunder føler sig trygge. Derfor leverer vi teknisk service 24 timer i døgnet– året rundt, når du har brug for det. Det er en del af vores serviceaftaler.

Serviceaftaler

Vores serviceafdeling tilbyder en lang række fleksible samarbejdsformer, og vi udfører lovpligtige eftersyn der passes ind så dit anlæg, er optimeret til drift året rundt

Med mere end 30 år i branchen og certificerede kølemontører i døgnservice kan vi garantere dig professionelle løsninger, der virker. For dig handler det om, at din virksomhed, butik eller restaurant udgør et sundt og rart sted og arbejde og det ansvar tager vi seriøst. Vi løser opgaver landsdækkende for store og små virksomheder.

Lovpligtigt eftersyn

Vi udfører lovpligtige eftersyn af alle former for klima-, køle- og fryseanlæg, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelser.

Kølerum, frostrum og varmepumpeanlæg på mere end 1 kg kølemiddel uanset arten af kølemiddel, skal have et årligt lovpligtigt eftersyn.

Eftersyn og vedligeholdelse af køleanlæg skal udføres af en tekniker, som har modtaget den fornødne uddannelse i lovpligtig eftersyn og vedligeholdelse af den pågældende anlægstype og kølemiddel type. For køleanlæg med en fyldning på mere end 2,5 kg kølemiddel skal det årlige lovpligtige eftersyn udføres af en certificeret tekniker fra et certificeret kølefirma, som opfylder standarden indenfor DS/EN ISO 9001:2015. 

Celcius Nordic ApS opfylder alle lovens krav med certificerede og sagkyndige medarbejdere og tilbyder, at løse alle former for lovpligtige eftersyn på køleanlæg.
Som kunde hos Celcius Nordic ApS sørger vi automatisk for, at varsle et kommende eftersyn, samt at forestå eftersynet og eventuel udbedre anbefalede reparationer efter aftale.

Vi giver gerne et uforpligtende tilbud på en servicekontrakt. Med en servicekontrakt hos os sikrer vi du overholder gældende lovgivning. Det er kold logik, men det er loven ikke altid.

Få en serviceaftale og vi klarer det årlige eftersyn

Med en serviceaftale/kontrakt hos Celcius Nordic varetager vi det årlige eftersyn og foretager eftersynet 100% efter gældende lovgivning. Vi overtager ansvaret for vedligeholdelsen af dit anlæg, og vi sikrer at anlægget kører effektivt, sikkert og miljørigtigt. 

Efter endt eftersyn vil I sammen med fakturaren modtage en eftersynsliste, hvor i kan se alt det vi har gennemgået, samt fejl og mangler. Vi kan tegne serviceaftale på alle køle- og klimaanlæg herunder anlæg til industrikøling, klimaanlæg, aircondition, kølerum, fryserum samt varmepumper.

Du får dermed fuldt udbytte af din investering og en langt mindre risiko for uheldige produktionsstop eller nedbrud med deraf følgende mistet omsætning. Du får ligeledes en forlængelse af køle- og klimaanlæggets levetid. Skulle uforudsete hændelser opstå har Celcius Nordic 24 timers døgnvagt, der sikrer hurtig indgriben.

Generelt betyder en serviceaftale, at kunderne ikke behøver at bruge yderligere tid på anlæggene, men kan koncentrere sig om det daglige arbejde.

Kontakt Celcius Nordic for et uforpligtende tilbud på en serviceaftale/kontrakt.

Finansiering til Privat & Erhverv

Celcius Nordic ApS tilbyder attraktiv finansiering af dit nye klimaanlæg, kølerum eller frostrum, for både private kunder, såvel som erhvervsmarkedet. Når du vælger en finansieret løsning fra Celcius Nordic ApS, opnår du som kunde store fordele.