R22 køleanlæg

R22 Køleanlæg

køleanlæg med kølemidlet R22 som fyldning.

Mange køleanlæg anvender R22 som kølemiddel. R22 er af typen HCFC (hydrochlorfluorcarbon) kølemidler, som har positiv ODP (Ozon nedbrydende effekt).

Ifølge forordning (EF) nr. 2037/2000 er det fra og med 2010 forbudt at anvende ubrugte hydrochlorfluorcarboner til vedligeholdelse eller servicering af køle- og luftkonditioneringsudstyr.

Iflg. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 1005/2009 Artikel 11 kan genanvendte hydrochlorfluorcarboner indtil den 31. december 2014 anvendes til vedligeholdelse eller servicering af eksisterende køle- og luft- konditioneringsudstyrog varmepumpeudstyr.

Fra og med 01.01.2015 er anvendelse af kølemidlet R22 derfor ikke lovligt.

Læg mærke til at reglerne gælder kølemidlet og ikke anlægget. Hvis man kan forestille sig en situation, hvor man vedligeholder eller servicerer et anlæg uden at involvere kølemidlet – det kunne måske være at skifte en sikring eller lignende, vil dette være lovligt.

Arbejdstilsynet har regler om årlige tilsyn og service på visse køleanlæg. Hvis disse regler kræver aktiviteter, som indebærer at kølemidlet aftappes eller på anden måde håndteres, vil dette være omfattet af forbuddet i Forordning 1005, og det vil så i praksis være umuligt fortsat, at drive anlægget lovligt.

Vil du vide mere?
Ring på 53 82 88 80
Eller udfyld formularen, så ringer vi dig op.

Celcius Nordic ApS anbefaler

Har du et anlæg, som udgør en vital del i din produktion eller forretning, bør du ikke vente til uheldet er ude. Ofte vil ombygningen ikke kunne udføres kortvarigt. I nogle tilfælde vil udskiftning af både kompressor og fordamperenheder ikke kunne undgås. Der er mange muligheder for, at lave overgangen til et nyere mere moderne og energirigtigt anlæg så smertefrit som muligt.

Kontakt nogle af vores dygtige medarbejder og lad os kortlægge din virksomheds behov, lave nogle professionelle og energirigtige beregninger og fastlægge en fælles strategi for overgangen til mere miljørigtig løsning for dine anlæg.

VIL DU VIDE MERE?
ring på 53 82 88 80 ...

... Eller udfyld formularen, så ringer vi dig op – klar til at hjælpe dig med den bedste løsning for dig.

Vil du vide mere?
Ring på 53 82 88 80
Eller udfyld formularen, så ringer vi dig op.

Spørgsmål og svar vedr. udfasning af kølemidlet R22.

Må et R22 køleanlæg være i drift efter 2014?

Ja, anlægget må gerne være i drift, men der må ikke foretages et indgreb eller reparation på anlæggets kølekreds. Det er fortsat lovligt, at holde anlægget i drift og servicere anlægget, så længe arbejdet ikke involverer påfyldning af kølemiddel.

Er årlige lovpligtige eftersyn mulige efter den 31. december 2014?

Ja – dog må der ikke foretages påfyldning af kølemiddel eller reparation, der griber ind i kølekreds.

Er jeg forpligtet til at foretage ændringer?

Nej

Kan der fyldes et erstatningskølemiddel på mit R22-anlæg?

Ja, der findes alternative kølemidler, som kan bruges som erstatning. Disse vil evt. give andre driftsudfordringer, som vi kan redegøre for på et møde.

Kan R22-anlæg konverteres til et HFC kølemiddel?

Køleanlæg med en kølemiddelfyldning under 10 kg må konverteres. Køleanlæg med en kølemiddelfyldning over 10 kg må IKKE konverteres.

Skal jeg overveje, at skifte til et nyt system med naturlige kølemidler?

Det vil i hvert tilfælde være en vurdering, som skal drøftes ud fra det konkrete anlæg – der kan være flere løsninger. Det vil ofte være muligt at opnå betragtelige energibesparelser på udskiftning af køleanlægget, hvis det nye anlæg etableres og dimensioneres med fokus på energiforbruget og respekt for miljøet.

Kan der dispenseres for anlægsfyldninger over 10 kg.

Nej, ikke som udgangspunkt.

Vil du vide mere?
Ring på 53 82 88 80
Eller udfyld formularen, så ringer vi dig op.

Få en hjælpende hånd med finansieringen

Celcius Nordic ApS tilbyder en attraktiv finansieringsløsning til investeringen i din nye luft til luft-varmepumpe. Når du vælger en finansieret løsning fra Celcius Nordic ApS, opnår du som kunde store fordele.

N

Fuld finansieret anlægsudgift.

N

Kendte faste omkostninger på driften af anlæg

N

Du sparer skat, fordi du kan fratrække det fulde beløb fra leasingaftalen i skat.

N

Garanti på anlæg i hele finansieringsperioden.